Apie turnyrą

Teniso piramidės taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Teniso piramidės turnyras, kartu su savo taisyklėmis ir automatizuota/elektronine turnyro valdymo sistema, toliau vadinamas PIRAMIDĖ.

2. Teniso piramidės struktūra

2.1. Visi PIRAMIDĖS dalyviai suskirstomi į piramidės formos lentelę.

2.2. Kiekvienas žaidėjas PIRAMIDĖJE turi savo numerį, kuris automatiškai kinta priklausomai nuo varžybų rezultatų.

2.3. PIRAMIDĖ numeruojama nuo viršaus žemyn, didėjimo tvarka iš kairės pusės į dešinę.

2.4. Turnyro dalyviai gali kviesti žaidėjus, esančius toje pačioje PIRAMIDĖS eilutėje, kurioje yra pats žaidėjas į kairę pusę nuo jo, bei viena PIRAMIDĖS eilute aukščiau.

2.5. Žaidėjai, užimantys 1 - 10 vietas, gali kviesti bet kurį žaidėją, išskyrus žemesnėse pozicijose esančius žaidėjus, t.y. 10 numeris gali kviesti 1 numerį, ir t.t., tačiau 5 numeris negali kviesti 6 ar 7.

2.6. Žaidėjai, kurie yra iškviesti arba yra ką nors išsikvietę yra pilkose pozicijose, laisvi žaidėjai – žaliose.

2.7. Naujai į PIRAMIDĖS turnyrą  įstojęs žaidėjas yra statomas į paskutinę vietą, nesvarbu kokio pajėgumo jis bebūtų.

3. Turnyro mokesčiai

3.1. Turnyro organizatoriaus teniso klubo ,,Anykščių kortas" nustatytas dalyvio mokestis - 15 Eur mokamas į Anykščių teniso klubas ,,Anykščių kortas", kodas 302905856, sąskaitą Nr. LT657181100148733040 esančią Šiaulių banke. 

3.2  Žaidėjas norintis norintis užimti aukštesnę poziciją, gali pirkti WILDCARD kvietimą. WILDCARD - tai vienkartinis kvietimas, kurio kaina 15 Eur.

4. WILDCARD

4.1. WILDCARD suteikia galimybę iškviesti žaidėjus nuo 10 pozicijos (1-10 žaidėjo iškviesti negalima, kol neužimama atitinkama pozicija PIRAMIDĖJE).

4.2. Su WILDCARD kvietimu iškvietus pasirinktą žaidėją ir prieš jį laimėjus, užimama iškviesto žaidėjo pozicija, o pralošėjas pasislenka viena pozicija žemiau. 

4.3. Su WILDCARD kvietimu iškvietus pasirinktą žaidėją ir prieš jį pralošus, kvietėjas lieka savo pozicijoje ir laimėtojas lieka savo pozicijoje.

4.4. WILDCARD kvietimas įsigalioja tik po apmokėjimo

4.5. WILDCARD kvietimų skaičius neribojamas

4.6. Pavyzdys: Žaidėjas nori per kelis kartus užkopti į PIRAMIDĖS viršų, jis nusiperka wildcard kvietimą (kreipiasi į piramidės organizatorių) ir iškviečia žaidėją, esantį nuo 10 pozicijoje ir žemiau. Laimėjus prieš šį žaidėją pagal PIRAMIDĖS nuostatus jis turi teisę iškviesti bet kurį žaidėją, esantį 1-10 pozicijoje ir užimti jo vietą.

5. Kvietimai

5.1. Jei PIRAMIDĖS turnyro dalyvis prisijungia prie savo paskyros, jis mato žaliose pozicijose tuos žaidėjus, kuriuos jis gali išsikviesti. Paspaudęs ant norimo žaidėjo vartotojas patenka į žaidėjo bylą („profile“). Pasirinkęs funkciją „KVIESTI ŽAIDĖJĄ“ patenka į kvietimo formos lauką. Kviečiantysis žaidėjas privalo užpildyti laukus: „Susitikimo vieta“ (siūloma žaisti vieta), bei „Susitikimo laikas“ (siūlomas susitikimo laikas, data).

5.2. Išsiųsta forma patenka į kviečiamo bei kviečiančiojo žaidėjo bylos skiltį „Pakvietimai ir mačai“ bei automatiškai išsiunčiamas elektroninis laiškas apie vykstantį žaidimą kviečiamam žaidėjui. Abu žaidėjai gali peržiūrėti šią informaciją ir žinoti kada ir su kuo bus žaidžiama. Iškviestas žaidėjas gali atmesti kvietimą ir už tai jam netaikomos jokios sankcijos.

5.3. Žaidimo laikas gali būti derinamas telefonu ar kitomis priemonėmis. Šiuo atveju sistemoje vis tiekv reikia užregistruoti kvietimą, o kviečiamasis jį turi patvirtinti, kad būtų galima suvesti galutinį susitikimo rezultatą. 

6. 4 dienų taisyklė

6.1. Vėl tą patį žaidėją galima kviesti ne anksčiau kaip po 4 dienų, t.y. jei JONAS išsikvietė PETRĄ ir pralaimėjo jam, tai JONAS PETRĄ vėl gali kviesti ne anksčiau kaip po 4 dienų.

7. Suderinto žaidimo taisyklė

7.1. Kai kviečiantysis ir kviečiamasis piramidės žaidėjai sutaria dėl susitikimo laiko, žaidimas laikomas suderintu. Jei vienas iš žaidėjų nebegali arba neatvyksta (vėlavimas ilgiau nei 15 min. laikomas neatvykimu) sužaisti suderinto žaidimo mačo, kitas žaidėjas pasirenka ar įvedamas rezultatas b/ž (atvykusiojo naudai) ar žaidimas bus derinamas kitu, abiems žaidėjams tinkamu laiku.

8. Turnyro vykdymo vieta

8.1. Turnyro varžybinai susitikimai gali būti žaidžiami Anykščių technologijų mokyklos salėje.

8.2. Abiem varžovams sutarus, varžybos gali vykti litoje abiems tinkamoje vietoje.

9. Kvietėjo pareigos 

9.1. Pažymėti varžybų laiką Google kalendoriuje 

9.2. Kvietėjas apmoka už aikštelę (jei žaidžiama ne Anykščių technologijų mokyklos salėje).

10. Kvietėjo teisės

10.1. Kvietėjo teisė pasirinkti aikštelę.

11. Žaidimų rezultatų įvedimas, skaičiavimas

11.1. Žaidėjai pasibaigus mačui privalo įvesti žaidimo rezultatą (rezultatą įveda mačo laimėtojas).
Jeigu nugali iškvietęs žaidėjas, jis atsiduria nugalėto varžovo vietoje, o pralaimėjęs iš ankstesnės pozicijos nukrenta vienu numeriu žemyn, tuo pačiu viena pozicija nukrenta ir visi žemiau esantys žaidėjai. Jei kviečiantysis žaidėjas pralaimi, tuomet visi lieka savo pozicijose. Visi iškvietimai, užregistruoti sistemoje prieš lentelės pasikeitimą, lieka galioti, nepaisant žaidėjų pozicijų pokyčio (pvz., kviečiantis žaidėjas nukrito į žemesnę eilutę ir jo iškviestasis žaidėjas yra per dvi eilutes virš jo). Mačas žaidžiamas iki 2 laimėtų setų. Prireikus 3 seto, žaidžiamas tie-break iki 10 taškų.

12. Žaidėjų pozicijos perskaičiavimas

12.1. Perskaičiavimas vyksta kiekvieno mėnesio pirmąją dieną automatiniu būdu. Žaidėjai kurie per vieną mėnesį nesužaidė nei vienų varžybų yra perstumiami per vieną poziciją žemyn.

12.2. Kiekvienas PIRAMIDĖS žaidėjas privalo per žiemos sezoną sužaisti bent vienas varžybas (įskaitant iškvietimus), kitu atveju jis bus išbrauktas iš PIRAMIDĖS.

13. Piramidės finalinis turnyras 

13.1. Finaliniame turnyre dalyvauja 1-16 pozicijas užimantys žaidėjai. Jei vienas iš žaidėjų (pvz. 5 poziciją užimantis žaidėjas) negali dalyvauti piramidės finaliniame turnyre, vietoj jo į turnyrą yra kviečiamas žaidėjas esantis žemiau 16 pozicijos (pvz. 17 poziciją užimantis žaidėjas), o nedalyvaujantis žaidėjas po finalinio turnyro krenta žemiau 16 pozicijos.

14. PIRAMIDĖS turnyro organizatorius

14.1. Turnyrą organizuoja teniso klubas ,,Anykščių kortas".

15. Dėl pasiūlymų/pageidavimų ir kitos informacijos kreiptis

el.paštu: arenijus.baltrusaitis@gmail.com arba telefonu 868645680